YAŞLILIK, DUL, YETİM, ÖZÜRLÜ VE MALUL AYLIKLARI

Evcil Sosyal Güvenlik Ekibi tarafından kişinin durum ve şartları göz önünde tutularak,

  • Kişinin Yaşlı ise Yaşlılık Maaşı bağlanması,
  • Dul İse Ölen eşinden dolayı maaş bağlanması,
  • Yetim ise Yetim Aylığı bağlanması,
  • Özürlü ise Özürlülük Oranına bağlı olarak Özürlü Maaşı bağlanması,
  • Malul ise Malullük Durumuna bakılarak aylık bağlanması

için Sosyal Güvenlik Kurumunda iş takibi yapılır.