EMEKLİLİK PLANLAMASI

Sigortalı olarak çalışmış veya çalışmaya devam etmekte olan Sigortalıya hangi Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışması halinde daha kısa sürede emekli olması, 

Askerlik Borçlanması, Doğum Borçlanması, Tutukluluk Süreleri, Yurd Dışı Borçlanması, Sakatlılık Oranı vs. Kriterler göz önüne alınarak Emeklilik Planlaması yapılır.