YURTDIŞINDAKİ EV HANIMLARININ YURTDIŞI BORÇLANMASI

Yurt Dışı Emeklilik

Bilindiği üzere, yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’den emeklilik şartları 3201 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna göre, yurtdışında ev kadını olarak geçirilen süreler Bağ-kur’a borçlanılarak hizmet kazanılmaktadır. Bunun için yurtdışında ev kadını olarak geçirilen sürenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında ev hanımı olarak bulunan vatandaşlarımız kesin dönüş yapmadan da borçlanma yapabilirler. Örneğin, ev hanımı olarak halen yurtdışında bulunan ve iki yıl sonra dönüş yapmayı planlayan okuyucumuz hemen Bağ-Kur’a borçlanma yapabilir. Emeklilik için kendisine yeterli süreyi borçlanıp parasını ödeyebilir. Ancak emekli olabilmesi için yurda kesin dönüş yapması gerekir. Burada şu ayrıma dikkat edilmeli; yurtdışı borçlanması için kesin dönüş gerekli değildir. Fakat, emeklilik için kesin dönüş yapılması zorunludur.

Ne kadar ödeme yapılacak

Yurtdışında ev hanımı olarak bulunan vatandaşlarımızda yurtiçindekilerin tabi olduğu prim ödeme süresi ve yaş haddi şartlarına göre emekli olabilirler. Emeklilik şartlarında yurtiçinde ve dışında bulunan vatandaşlarımız arasında bir farklılık yoktur. Zaten olması da düşünülemez.

Kadın sigortalılar genel olarak en az 20 tam yıl prim ödedikten sonra yaş şartları da yerine gelmiş ise emekli olabilirler. Yurtdışında bulunan ev hanımları da asgari 20 yıl üzerinden hizmet borçlanması yaparak emekli olabilecekleridir. İstisnası, bilindiği gibi yaş haddinden 15 tam yıl prim ödeyerek kısmi emekliliktir.

Normal şartlarda 20 tam yıl yurtdışı borçlanması yaparak emekli olacak olan bir ev hanımı bugünkü şartlar ödemesi gereken prim tutarı şu şekilde hesaplanır: 20 yıl x 360 = 7200 gün x 5 (dolar) = 36.000 dolar. Görüldüğü gibi 20 yıllık hizmet 36.000 dolar ödenerek kazanılmaktadır.

Borçlanmada istenen belgeler

Yurtdışında ev hanımı olarak bulunan ve bu süreleri borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile veya Bağ-Kur İl Müdürlükleri ile temasa geçmeleri gerekiyor. Yurtdışı borçlanma işlemleri Bağ-Kur Genel Müdürlüğü marifetiyle yürütülmektedir. İl Müdürlüklerinden bilgi alınabilir. Borçlanma yapacak olanlardan şu belgeler istenmektedir.

  • Borçlanma talep formu (İnternet yolu ile bagkur.gov.tr adresinden alınabilir)

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (son 6 aylık)

  • Yurtdışında hangi tarihlerde oturduğunuzu belgeleyen ikamet belgesinin aslını yurt dışında iseniz konsolosluktan tercüme ettirilmesi, Türkiye’de iseniz tercüme bürolarından tercüme ettirilmesi,

  • Borçlanma talep taahhütnamesi (Ev kadınlığı sürelerini borçlanacaksa 2 ve 4 çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanacaksa 1 ve 3.kısımların doldurulması)

  • Yurtdışı ve yurt içi adresinizin dilekçenizde açık olarak belirtilmesi