USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2016'dan itibaren (TL) 1.1.2017'den itibaren (TL) 1.1.2016'dan itibaren (TL) 1.1.2017'den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 126,00 130,00 69,00 70,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 80,00 80,00 40,00 40,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 40,00 40,00 19,00 19,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 19,00 19,00 11,00 11,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 11,00 11,00 5,00 5,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 5,00 5,00 2,70 2,70

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2015'den itibaren (TL) 1.1.2016'den itibaren (TL) 1.1.2015'den itibaren (TL) 1.1.2016'dan itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 120,00 126,00 66,00 69,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 77,00 80,00 39,00 40,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 39,00 40,00 18,00 19,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 18,00 19,00 10,60 11,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 10,60 11,00 4,80 5,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,80 5,00 2,60 2,70

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2014'den itibaren (TL) 1.1.2015'den itibaren (TL) 1.1.2014'den itibaren (TL) 1.1.2015'den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 110,00 120,00 60,00 66,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 77,00 36,00 39,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 36,00 39,00 17,00 18,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 18,00 9,70 10,60
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,70 10,60 4,40 4,80
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,40 4,80 2,40 2,60

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2013'den itibaren (TL) 1.1.2014'ten itibaren (TL) 1.1.2013'den itibaren (TL) 1.1.2014'ten itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 110,00 110,00 60,00 60,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 70,00 35,00 36,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 36,00 17,00 17,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 17,00 9,40 9,70
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 9,70 4,30 4,40
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 4,40 2,40 2,40

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2012'den itibaren (TL) 1.1.2013'ten itibaren (TL) 1.1.2012'den itibaren (TL) 1.1.2013'ten itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 105,00 110,00 58,00 60,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 66,00 70,00 33,00 35,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 33,00 35,00 16,00 17,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 16,00 17,00 8,80 9,40
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,80 9,40 4,00 4,30
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,00 4,30 2,30 2,40

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2011'dan itibaren (TL) 1.1.2012'den itibaren (TL) 1.1.2011'dan itibaren (TL) 1.1.2012'den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 96,00 105,00 53,00 58,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 60,00 66,00 30,00 33,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 30,00 33,00 15,00 16,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 15,00 16,00 8,00 8,80
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,00 8,80 3,70 4,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,70 4,00 2,15 2,30

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2010'dan itibaren (TL) 1.1.2011'den itibaren (TL) 1.1.2010'dan itibaren (TL) 1.1.2011'den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 90,00 96,00 50,00 53,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 57,00 60,00 28,00 30,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 28,00 30,00 14,00 15,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 14,00 15,00 7,70 8,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 7,70 8,00 3,50 3,70
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,50 3,70 2,00 2,15

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2009'dan itibaren (TL) 1.1.2010'dan itibaren (TL) 1.1.2009'dan itibaren (TL) 1.1.2010'dan itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 89,00 90,00 50,00 50,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 56,00 57,00 28,00 28,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 28,00 28,00 14,00 14,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 14,00 14,00 7,60 7,70
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 7,60 7,70 3,50 3,50
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,50 3,50 2,00 2,00

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2008'den itibaren (YTL) 1.1.2009'dan itibaren (TL) 1.1.2008'den itibaren (YTL) 1.1.2009'dan itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 80 89 46 50
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 50 56 25 28
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 25 28 13 14
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 13 14 6,8 7,6
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,8 7,6 3,2 3,5
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,2 3,5 1,8 2

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2007'den itibaren (YTL) 1.1.2008'den itibaren (YTL) 1.1.2007'den itibaren (YTL) 1.1.2008'den itibaren (YTL)
1. Sermaye Şirketleri 75 80 43 46
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 49 50 24 25
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 24 25 12,7 13
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 12,7 13 6,4 6,8
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,4 6,8 3 3,2
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3 3,2 1,7 1,8

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2006'dan itibaren (YTL) 1.1.2007'den itibaren (YTL) 1.1.2006'dan itibaren (YTL) 1.1.2007'den itibaren (YTL)
1. Sermaye Şirketleri 70 75 40 43
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 46 49 23 24
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 23 24 11,8 12,7
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 11,8 12,7 6 6,4
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6 6,4 2,9 3
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,9 3 1,6 1,7

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2005'ten itibaren (YTL) 1.1.2006'dan itibaren (YTL) 1.1.2005'ten itibaren (YTL) 1.1.2006'dan itibaren (YTL)
1. Sermaye Şirketleri 66 70 38 40
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 42 46 21 23
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 21 23 10,8 11,8
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 10,8 11,8 5,5 6
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 5,5 6 2,7 2,9
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,7 2,9 1,5 1,6

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2004'ten itibaren (TL) 1.1.2005'ten itibaren (YTL) 1.1.2004'ten itibaren (TL) 1.1.2005'ten itibaren (YTL)
1. Sermaye Şirketleri 60.000.000 66 35.000.000 38
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 38.000.000 42 19.000.000 21
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 19.000.000 21 9.800.000 10,8
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 9.800.000 10,8 5.000.000 5,5
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 5.000.000 5,5 2.500.000 2,7
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2.500.000 2,7 1.380.000 1,5

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2003'den itibaren 1.1.2004'den itibaren 1.1.2003'den itibaren 1.1.2004'den itibaren
1. Sermaye Şirketleri 47.000.000 60.000.000 28.000.000 35.000.000
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 30.000.000 38.000.000 15.000.000 19.000.000
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 15.000.000 19.000.000 7.700.000 9.800.000
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 7.700.000 9.800.000 4.000.000 5.000.000
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 4.000.000 5.000.000 2.000.000 2.500.000
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2.000.000 2.500.000 1.080.000 1.380.000

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2002'den itibaren 1.1.2003'den itibaren 1.1.2002'den itibaren 1.1.2003'den itibaren
1. Sermaye Şirketleri 30.000.000 47.000.000 18.000.000 28.000.000
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 19.000.000 30.000.000 9.900.000 15.000.000
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 9.900.000 15.000.000 4.900.000 7.700.000
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 4.900.000 7.700.000 2.600.000 4.000.000
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 2.600.000 4.000.000 1.300.000 2.000.000
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 1.300.000 2.000.000 680.000 1.080.000