4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 2 2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 12 - 14 21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 20,5 - 23,5 34,5 - 37,5

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5
Toplam 34,5

 

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008'den İtibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 14,33 - 21 23,33 - 30
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 18,5 - 28,5 32,5 - 42,5

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008'den İtibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam 32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 2 2
Toplam 7,5 24,5 32

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008'den İtibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı 2008 Yılında (%) 2009 Yılında (%) 2010 Yılında (%) 2011'den İtibaren (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden 12 13 14 15