50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİ İÇİN ZORUNLU İSTİHDAM ORANLARI
  Özel Sektör (%) Kamu Sektörü (%)
Engelli Oranı 3 4
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Oranı - 2
Toplam 3 6
NOT: Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3'ü oranında engelli çalıştırmak zorundalar.