2018 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 240.000 TL için 1 10
Sonra gelen 570.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.270.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.200.000 TL için 7 25
Matrahın 4.280.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2018 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 202.154 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 404.556 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, yarışma ve çekilişler ile 5602 s. Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler vs. yoluyla) intikallerde 4.656 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2017 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 176.600 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 353.417 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 4.068 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2016 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2016 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 170.086 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 340.381 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.918 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2015 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 200.000 TL için 1 10
Sonra gelen 480.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için 7 25
Matrahın 3.640.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2015 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 161.097 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 322.392 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.711 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 190.000 TL için 1 10
Sonra gelen 440.000 TL için 3 15
Sonra gelen 970.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için 7 25
Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2014 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 146.306 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 292.791 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.371 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2013 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı(yüzde)(*)
İlk 190.000 TL için 1 10
Sonra gelen 430.000 TL için 3 15
Sonra gelen 940.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için 7 25
Matrahın 3.360.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2013 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 140.774 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 281.720 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.244 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2012 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 180.000 TL için 1 10
Sonra gelen 400.000 TL için 3 15
Sonra gelen 880.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.700.000 TL için 7 25
Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2012 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 130.589 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 261.336 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.010 TL'si,
- veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2011 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 170.000 TL için 1 10
Sonra gelen 370.000 TL için 3 15
Sonra gelen 800.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.600.000 TL için 7 25
Matrahın 2.940.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2011 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 118.438 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 237.018 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.730 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2010 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 160.000 TL için 1 10
Sonra gelen 350.000 TL için 3 15
Sonra gelen 770.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25
Matrahın 2.780.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2010 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 109.971 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 220.073 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde2.535 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2009 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 160.000 TL için 1 10
Sonra gelen 350.000 TL için 3 15
Sonra gelen 760.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25
Matrahın 2.770.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30
2009 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- FüruFüru ve eşten her birine isabet eden mirasın 107.604 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde2.481 TL'si,
veraset veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2008 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 150.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 320.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 680.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.380.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.530.000 YTL'yi aşan bölümü için 10 30
2008 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 96.075 YTL'si,
- Fürufüru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265 YTL's,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.216 YTL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2007 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 140.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 300.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 640.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.290.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.370.000 YTL'yi aşan bölümü için 10 30
2007 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 89.623 YTL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 179.352 YTL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.068 YTL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2006 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 130.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 280.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 600.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.210.000 YTL'yi aşan bölümü için 10 30
2006 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 83.139 YTL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.375 YTL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.919 YTL'si,
verasetveraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2005 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 120.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 260.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 550.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.100.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.030.000 YTL'yi aşan bölümü için 10 30
2005 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın75.719 YTL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526 YTL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.748 YTL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2004 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 110.000.000.000 lira için 1 10
Sonra gelen 240.000.000.000 lira için 3 15
Sonra gelen 500.000.000.000 lira için 5 20
Sonra gelen 1.000.000.000.000 lira için 7 25
Matrahın 1.850.000.000.000 lira'yi aşan bölümü için 10 30
2004 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 68.093.000.000 lirası,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000 lirası,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.572.000.000 lirası,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2003 YILI VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*)
İlk 90.000.000.000 lira için 1 10
Sonra gelen 190.000.000.000 lira için 3 15
Sonra gelen 400.000.000.000 lira için 5 20
Sonra gelen 800.000.000.000 lira için 7 25
Matrahın 1.480.000.000.000 lira'yi aşan bölümü için 10 30
2003 YILINDA VERASET ve İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 52.991.000.000 TL'si,
- Füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000 TL'si,
- İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.224.000.000 TL'si,
veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.