İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Personel Yönetimi ile ilgili çalışma mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Danışmanlık hizmeti kapsamında;

 1. İşletmede İş Yasası ile ilgili tedbirler ve uygulama hizmetleri,
 2. Personel Özlük Dosyası ve etkin dokümantasyon sistemi kurulması,
 3. İşçi, işveren arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi,
 4. Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler,
 5. İş Sözleşmeleri hazırlanması ve uygulama hizmetleri,
 6. Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti,
 7. Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi,
 8. Yönetmelik, oryantasyon, disiplin yönetmelikleri hazırlanması ve uygulanması,
 9. Yasaya uygun Ücret ve bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi,
 10. İşten çıkış prosedürleri ve belgelerinin hazırlanması,
 11. İş güvencesi ile ilgili personel belgeleri oluşturma ve iade karaları uygulamaları,
 12. Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı

ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz