İRAN VE YABANCILAR İÇİN GAYRİMENKUL ALIM SATIM DANIŞMANLIĞI

Ekibimiz, İranlı ve diğer yabancı yatırımcıların ülkemizde Ev ve Arsa alımı satımı işlemlerinde, işlerini kolaylaştırmak ve herhangi bir zarara uğramadan, bir hukuk çerçevesinde Ev ve Arsa alışlarını ve satışlarını kolaylaştırmaktır.

Hukuki olarak;

Türkiye’de 2644 sayılı Tapu Kanunun Mayıs 2014’de yürürlüğe giren 6302 Sayılı Kanun ile değişik 35 Maddesi uyarınca yabancı asıllı gerçek kişilerin Türkiye’de Gayrimenkul alınmasında ve satılmasında Karşılıklık şartı aranması terk edilmiştir. Ülkemizde gayrimenkul edinmenizin mümkün olup olmadığı konusunda, ekibimizden bilgi almanız mümkündür.

İran Uyruklu ve Diğer Yabancı uyruklu Ülke vatandaşlarının Ev, Arsa, İşyeri taşınmaz alırken herhangi bir zarara görmemeleri için aşağıda sayacağımız hususlara dikkat etmeleri gerekmektedirler.

 1. Sözleşmelerin Resmi Makamlarımız tarafından, Resmi bir şekilde yapılarak resmiyet kazanması

 2. Türkiye’de geçerli Kanunlar çerçevesinde Ev, Arsa, İşyeri taşınmaz alırken, mutlaka Ev, Arsa Gibi Gayrimenkullerin Bulunduğu Tapu Sicil müdürlüklerinde yapılaması gerekmektedir. Ayrıca Resmi satış öncesinde Noter huzurunda ( Satış Vadi Sözleşmesi ) yapılabilmektedir. Noter tarafından yapılan Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan Gayrimenkullerin Mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerimizde yapılacak Tescil ile mümkün olacaktır.

  İran Uyruklu ve Diğer Yabancı uyruklu Ülke vatandaşlarının Ev, Arsa , İşyeri taşınmaz alırken, Tapu Sicil Müdürlüklerine başvururken;

  - Kimlik Belgelerini veya Pasaportlarını
  - Ev Arsa Gibi Gayrimenkullerin satın almaları İkamet iznine tabi yabancıların İlgili Emniyet Müdürlüklerinde verilen İkamet Tezkerelerini
  - Yurt Dışında verilen Vekâletnameler esas alınarak, vekâleten işlem yaptırmaları halinde

  Tercümeleriyle birlikte Vekâletnamenin aslını veya onaylanmış bir Suretini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 3. Satış Sözleşmeleri yapılmadan önce, Gayrimenkullerin sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun olup olmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüklerinde Kontrol edilmelidir.

 4. Türkiye’de Mülk almak isteyen İran Uyruklu ve diğer Yabancı uyruklu vatandaşların, ilgilisi olduğu nu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde Bahse konu Gayrimenkuller hakkında bilgi edinmeden, Hukuki bağlayıcılığı olmayan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları gerekmektedir.

 5. Satıcı Şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan, işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduğunu ispatlayamayan Şahıs ve firmalarla çalışılmamalıdır.